Skip to content

Nasze produkty

Nasze produkty

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,05
1 do 6 mm oferujący skład:

S max% – 0,05
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 0,8
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,1
1 do 6 mm oferujący skład:

S max% – 0,1
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 0,8
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,05
Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,05
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,05
1 do 6 mm oferujący skład:

S max% – 0,05
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 0,8
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,1
1 do 6 mm oferujący skład:

S max% – 0,1
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 0,8
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,05
Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,05
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,1
Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,1
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,15
Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,15
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C97,5S0,3 1 do 6 mm oferujący skład:

S max% – 0,04
C min% – 97,5
Popiół max% – 1,5
Części lotne max% – 0,9
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,1
Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,1
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy niskosiarkowy C98S0,15
Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,15
C min% – 98
Popiół max% – 1
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C97,5S0,3 1 do 6 mm oferujący skład:

S max% – 0,04
C min% – 97,5
Popiół max% – 1,5
Części lotne max% – 0,9
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy C97,5S0,2 Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,2
C min% – 97,5
Popiół max% – 1,5
Części lotne max% – 1,1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C97S0,4 Ø4 mm
oferujący skład:

S max% – 0,4
C min% – 97
Popiół max% – 2
Części lotne max% – 1,2
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C95S0,5 1 do 6 mm
oferujący skład:

S max% – 0,5
C min% – 95
Popiół max% – 3
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy C97,5S0,2 Ø4 mm oferujący skład:

S max% – 0,2
C min% – 97,5
Popiół max% – 1,5
Części lotne max% – 1,1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C97S0,4 Ø4 mm
oferujący skład:

S max% – 0,4
C min% – 97
Popiół max% – 2
Części lotne max% – 1,2
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C95S0,5 1 do 6 mm
oferujący skład:

S max% – 0,5
C min% – 95
Popiół max% – 3
Części lotne max% – 1
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy C94S0,4 Ø4 mm
oferujący skład:

S max% – 0,4
C min% – 94
Popiół max% – 4
Części lotne max% – 1,2
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C92S0,4 1 do 6 mm
oferujący skład:

S max% – 0,4
C min% – 92
Popiół max% – 5
Części lotne max% – 1,2
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy C92S0,4 Ø6 mm
oferujący skład:

S max% – 0,04
C min% – 90
Popiół max% – 8
Części lotne max% – 1,3
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø6

Nawęglacz grafitowy C94S0,4 Ø4 mm
oferujący skład:

S max% – 0,4
C min% – 94
Popiół max% – 4
Części lotne max% – 1,2
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø4 lub Ø6

Nawęglacz grafitowy C92S0,4 1 do 6 mm
oferujący skład:

S max% – 0,4
C min% – 92
Popiół max% – 5
Części lotne max% – 1,2
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – 1 do 6

Nawęglacz grafitowy C92S0,4 Ø6 mm
oferujący skład:

S max% – 0,04
C min% – 90
Popiół max% – 8
Części lotne max% – 1,3
Woda max% – 0,8
Granulacja mm – Ø6