Skip to content

Dotacje

Dotacje

„PEGAS” sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Pegas poprzez modernizację linii produkcyjnych oraz wymianę oświetlenia na ledowe i montaż systemu zarządzania energią” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

EFRR_kolor-300dpi

Celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie.
Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii końcowej o 62%, redukcji emisji CO2 o 58% tj. 161,5 Mg/rok, SOX o 0,0252 Mg/rok i NOx o 123,50 Mg/rok.

Termin realizacji projektu: 13.08.2019 do 13.08.2021
Całkowita wartość projektu: 1 659 885,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 1 032 425,00 PLN

„PEGAS” sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Pegas poprzez modernizację linii produkcyjnych oraz wymianę oświetlenia na ledowe i montaż systemu zarządzania energią” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

EFRR_kolor-300dpi

Celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat energii cieplnej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie.
Realizacja projektu przyczyni się do redukcji zużycia energii końcowej o 62%, redukcji emisji CO2 o 58% tj. 161,5 Mg/rok, SOX o 0,0252 Mg/rok i NOx o 123,50 Mg/rok.

Termin realizacji projektu: 13.08.2019 do 13.08.2021
Całkowita wartość projektu: 1 659 885,00 PLN
Dofinansowanie EFRR: 1 032 425,00 PLN

Arbeiter in einer Giesserei // Workers in a foundry